Category Archives: Různé

Dotace

V listopadu 2015 byla vyměněna část technologie pekárny, konkrétně tyto stroje:
– rotační plynová pec König,
– hnětač těsta Diosna,
– rohlíkovací stroj Rollomat,
– klimatizační jednotka kynárny,
– silo na žitnou mouku.

Zároveň do technologie byly zařazeny tyto nové stroje:
– dělička těsta Glimek (využívaná hlavně při výrobě chleba a vek),
– změkčovač vody pro technologii kynutí a pečení těsta.

Registrační číslo projektu: 2.2RV03/4641 v rámci Operačního ptogramu Podnikání a inovace (OPPI)
Název projektu: Pořízení nové technologie pekárna Ing. Kodys KO+HA pekařství
Termín ukončení projektu: 31.12.2015
Cena technologie: 3 500 000 Kč
Výše dotace: 1 575 000  Kč ze strukturálních fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj

Celý projekt byl připravován celý rok 2015 a dotace byla přidělena na poslední chvíli v říjnu 2015.
Proběhlo výběrové řízení na dodávku, montáž a zprovoznění včetně zaškolení obsluhy. Toto výběrové řízení vyhrála firma Omega CZ s. r. o. před firmou Olympia Engineering s. r. o.

Výměna proběhla ve dvou víkendech na konci listopadu 2015 tak, aby nebyl narušen provoz pekárny. Tato činnost byla velmi náročná z hlediska zkloubení činnosti všech dodavatelů strojů, řemesel a servisních organizací ve velmi krátkém čase a to ještě o volných dnech. Vše ve snaze, aby náš zákazník nepocítil jakoukoliv újmu co týče kvality, ale i času dodání.

Celý projekt byl ukončen vyplacením dotace. V listopadu 2016 proběhlo monitorování projektu, tj. zda jsou splněny ukazatele, které byly plánovány při zadání projektu. V případě neplnění by mohla být dotace krácena popř. odejmuta, což určitě není náš případ.

Úvěr, který bylo nutno uzavřít na zaplacení celé technologie, bude splácen celkem 3 roky, tedy do r. 2018.

25. výročí

Dne 5.12.2016 uběhlo přesně 25 let od prvního zapálení pece v naší firmě. Z tohoto důvodu jsme v sobotu 3.12.2016 uspořádali akci k oslavě tohoto výročí společně s Vámi, našimi zákazníky.

Spolumajitel pekařství, pan Kodys starší, vítal osobně naše zákazníky. Prvních pět zákazníků, kteří v tento den navštívili naši prodejnu, obdrželo svůj nákup zdarma a ostatní zákazníci, kteří zaplatili za svůj nákup 100 Kč a více, obdrželi nazpět v obálce 25 Kč (25 let = 25 Kč) spolu s vánočním přáním od našeho pekařství KO+HA.

Moc nás potěšila vstřícná reakce od našich zákazníků a chtěli bychom jim tímto poděkovat a doufáme, že i nadále budou spokojeni s našimi výrobky a budou se k nám rádi vracet.

Pekařství KO+HA

25. výročí

Ing. Petr Kodys vítal naše zákazníky (foto Jakub K.)

Změna ve vedení firmy

Dne 30. dubna 2016 odešel do důchodu spolumajitel a spoluzakladatel pekařství KO+HA pan Eduard Hamele. Jeho místo zaujal Bc. Jakub Kodys, který ve firmě pracuje od roku 2014 na všech možných pozicích, od dělnických po technické, a převzal jeho funkci v plném rozsahu.

Tímto bychom chtěli panu Hamelemu poděkovat za společně prožitá léta při úspěšném chodu firmy a jsme rádi, že s námi i nadále spolupracuje při různých opravách a údržbách.

Pekařství KO+HA

Ohlasy od našich zákazníků

Před nějakou dobou jsme měli možnost spolupracovat s cateringovou firmou při natáčení v Terezíně. Jsme rádi, že jsme splnili jejich očekávání a těšíme se na případnou další spolupráci.

Pekařství KO+HA

Zrušení pevné linky

Upozorňujeme naše zákazníky, že jsme zrušili pevnou linku.
Více informací, jak nás můžete kontaktovat, naleznete v sekci Kontakt.