Novinky

Vítejte u nás, provádíme aktualizaci stránek v případě, že najdete nějakou chybičku či překlep nebojte se nám napsat.

Děkujeme Vaše Pekařství KO&HA

V listopadu 2015 byla vyměněna část technologie pekárny, konkrétně tyto stroje:
– rotační plynová pec König,
– hnětač těsta Diosna,
– rohlíkovací stroj Rollomat,
– klimatizační jednotka kynárny,
– silo na žitnou mouku.

Zároveň do technologie byly zařazeny tyto nové stroje:
– dělička těsta Glimek (využívaná hlavně při výrobě chleba a vek),
– změkčovač vody pro technologii kynutí a pečení těsta.

Registrační číslo projektu: 2.2RV03/4641 v rámci Operačního ptogramu Podnikání a inovace (OPPI)
Název projektu: Pořízení nové technologie pekárna Ing. Kodys KO+HA pekařství
Termín ukončení projektu: 31.12.2015
Cena technologie: 3 500 000 Kč
Výše dotace: 1 575 000  Kč ze strukturálních fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj

Celý projekt byl připravován celý rok 2015 a dotace byla přidělena na poslední chvíli v říjnu 2015.
Proběhlo výběrové řízení na dodávku, montáž a zprovoznění včetně zaškolení obsluhy. Toto výběrové řízení vyhrála firma Omega CZ s. r. o. před firmou Olympia Engineering s. r. o.

Výměna proběhla ve dvou víkendech na konci listopadu 2015 tak, aby nebyl narušen provoz pekárny. Tato činnost byla velmi náročná z hlediska zkloubení činnosti všech dodavatelů strojů, řemesel a servisních organizací ve velmi krátkém čase a to ještě o volných dnech. Vše ve snaze, aby náš zákazník nepocítil jakoukoliv újmu co týče kvality, ale i času dodání.

Celý projekt byl ukončen vyplacením dotace. V listopadu 2016 proběhlo monitorování projektu, tj. zda jsou splněny ukazatele, které byly plánovány při zadání projektu. V případě neplnění by mohla být dotace krácena popř. odejmuta, což určitě není náš případ.

Úvěr, který bylo nutno uzavřít na zaplacení celé technologie, bude splácen celkem 3 roky, tedy do r. 2018.

Search

Začněte psát a poté vyberte ze seznamu.